Banská Štiavnica a jej okolie

V okolí penziónu Resla nájdete mnoho prírodných zaujímavostí ako:

 • Štiavnické vrchy
  Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy sa rozprestiera v okresoch Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Zvolen, Levice a Krupina.
 • Sitno
  je najvyšším vrchom Štiavnických vrchov a predstavuje výraznú krajinnú dominantu. Z jeho vrcholu je široký kruhový výhľad. Strmé skalné steny z andezitu chránia vrchol z troch strán.
 • Botanická záhrada
  Záhradu o rozlohe 3,5 ha vysadili v rokoch 1838 – 1861. Na jej výsadbe a zveľaďovaní sa podieľali vysokoškolskí profesori, najmä R. Feistmantel, K. Wagner, F. Illés, Ľ. Fekete, E. Vadas.
 • Kamenné more vo Vyhniach
  Prírodná rezervácia na svahu Kamennej nad obcou Vyhne. Dôvodom ochrany je plošne najväčšie kamenné more vulkanitov Karpát na Slovensku, vytvoreného rozpadom ryolitového prúdu pri veľmi nízkych teplotách.
 • Arborétum Kysihýbel
  Založil ho v roku 1900 asistent na Baníckej a lesníckej akadémii J.Tužoň na ploche 7,73 ha. Arborétum je rozdelené na 350 plôch o veľkosti 15×15 m. Na tejto ploche bolo vysadených 282 druhov drevín hlavne zo Severnej Ameriky.

Rovnako môžete navštíviť aj množstvo architektonických pamiatok:

 • Námestie sv.Trojice a súsošie sv.Trojice
  Námestie sa sformovalo začiatkom 16. storočia a tvorí jadro mesta. Významnú úlohu pri jeho formovaní zohrali budova radnice a kostol sv. Kataríny.
 • Historická radnica
  Pôvodne prízemný gotický dom zo 14.storočia, v ktorom zasadala mestská rada, bol v roku 1488 prestavaný na poschodovú budovu. Začiatkom 16.storočia bola k budove pristavaná kaplnka sv. Anny, ktorá bola v 18.storočí zbúraná a na jej mieste bolo postavené súsošie Panny Márie.
 • Kammerhof
  Komorský dvor – Kammerhof je jedným z najväčších stavebných komplexov na území mesta. Bol vybudovaný v polovici 16. Storočia.
 • Starý zámok
  Začiatkom 13.storočia bola postavená na výbežku vrchu Paradajz trojloďová románska bazilika. V 15.storočí bol tento kostol Panny Márie aj s priľahlým cintorínom obohnaný múrom. V 40.rokoch 16.stor.bol prestavaný na protitureckú pevnosť.
 • Banícka Klopačka
  Je to dvojposchodová vežovitá renesančno-baroková stavba z roku 1681. Vo veži Klopačky je umiestnené zariadenie, ktoré klopaním oznamovalo baníkom čas fárania.
 • Kostol sv.Kataríny
  Neskorogotický kostol sv. Kataríny bol postavený v rokoch 1443 – 1491. Má jednu loď zaklenutú hviezdicovou klenbou.
 • Evanjelický kostol
  Kostol postavil v r. 1794 – 1796 domáci staviteľ F. Sivák podľa projektu viedenského architekta J. Tallhera. Nemá vežu, nachádza sa v uličnej zástavbe.
 • Kostol Nanebevzatia Panny Márie
  Pôvodne trojloďová románska bazilika z 30.rokov 13.storočia prešla viacerými stavebnými úpravami.
 • Nový zámok
  Už pri príchode do Banskej Štiavnice upúta návštevníkov jedna z najkrajších dominánt mesta Nový zámok.
 • Piargská brána
  Renesančná jednoposchodová budova, ktorá bola v 18. storočí barokovo upravená. Bola postavená v roku 1554 ako súčasť mestského hradbového systému, ktorý pozostával z dvojnásobného venca opevnenia.
 • Objekty Baníckej akadémie
  Banícka akadémia bola založená rozhodnutím panovníčky Márie Terézie v r. 1762 a svoju činnosť začala v r.1764. Bola to prvá škola svojho druhu na svete a pôsobila v Banskej Štiavnici do r.1919.
 • Kalvária
  Komplex sakrálnych stavieb citlivo umiestnených do prírodného prostredia tvorí jedinečnú ukážku súladu prírody a ľudského umu.