Panenský hrad v Banskej Štiavnici

V čase, keď na uhorskom kráľovskom stolci sedel Vladislav II. nebesá Štedro otvárali svoju dlaň. Na ťažbe v štiavnických baniach nikdy predtým nespo­čívalo také hojné požehnanie. Tisíce a tisíce rúk dolovalo kov, baníci bohatli, ale vrch nechudobnel, ako­by sa jeho žily nedali vyčerpať. Erasam Rösel sa z psoty a nízkeho stavu tak vyšvihol, že medzi […]